Talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas updating n96

Posted by / 27-Nov-2017 21:36

Talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas

Muli, ‘yung 12 porsyentong pagkakaiba, ‘pag nilapat sa 3 trilyong pisong budget ay [magreresulta] sa 360 bilyong piso. Ang ating mga kababayan ang nagbibigay-buhay sa ating ekonomiya, at sila mismo ang gumagawa ng dagdag-halaga para umasenso ang ating ekonomiya.

Kung noon, ang perang ito ay ginagamit para pambayad sa mga bangkong internasyonal at lokal bilang pambayad sa interes, dahil sa mabuting pamumuno, dahil sa mahusay na pamamalakad ng ekonomiya, naipababa natin ang halaga ng interes at ngayon ay nagagamit na natin itong mga dagdag na yaman na ito para sa mas mabuting mga bagay. Kaya naman tayo ay namuhunan sa ating mga kababayan. Sa edukasyon, isinara natin ang puwang sa mga classroom, sa mga guro, sa mga textbook, ang mga puwang sa mga mesa at upuan.

Mukhang hindi malaki, pero sa 1.2 porsyento ng GDP na humigit kumulang 14 trilyong piso, ang salin nito ay sa 210 bilyon dagdag na yaman na puwede na nating gamitin para sa mga serbisyo para sa imprastruktura at sa iba pang kailangan ng bansa.Ang ating unemployment rate ay 5.8 percent, ang pinakamababa sa sampung taon. World Economic Forum, Global Competitiveness Index, 40 slots ang ating itinaas—mula sa 87, ngayon, nasa 47 na.Transparency International Corruption Perceptions Index—mula 134 ay nasa 95 na.Tayo ay nakalabas na ng ospital, nagre-recover na, natututo kung papaano maglakad, mag-jogging, hanggang sa tayo’y makatakbo.Tignan n’yo, ang vital signs ng pasyente ay maganda.

talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-71talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-5talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-60